GOVT 1817 Fall 2017: Making Sense of World Politics